Delivery Info   |   Shopping Cart (0)   |   Your Account   |   Reorder   |   Contact Us

Now In: Utz GearUtz Specialty Items → Utz Yo-Yo      Login

Click here to view larger image

Click here to view larger image


 E-mail this product to a friend

Utz Yo-Yo


Utz Blue Yo-Yo

SKU: 70-50780BLUE
Price: $1.49


Quantity:  


Utz Red Yo-Yo

SKU: 70-50780RED
Price: $1.49


Quantity:  


Language:
Currency:
VAT Mode: